နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ဈေးများဌာနမှ မည်သူမဆို လွတ်လပ်စွာဝယ်ယူနိုင်ကြောင်း ကြော်ငြာခြင်း


နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ/ နေပြည်တော် / April 23, 2024