ကြေငြာချက်များ - ၂၇၈၁ ခု

ရာထူးတိုးမြှင့်ရေးဆိုင်ရာအဆိုပြုတင်ပြလာမှုများအပေါ် စိစစ်သဘောတူညီချက်ပြန်ကြားဆောင်ရွက်ခြင်း(၃၅/၂၀၂၃)

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ / Posted on September 21, 2023

ရာထူးတိုးမြှင့်ရေးဆိုင်ရာအဆိုပြုတင်ပြလာမှုများအပေါ် စိစစ်သဘောတူညီချက်ပြန်ကြားဆောင်ရွက်ခြင်း(၃၅/၂၀၂၃)

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ မှ အများသိစေရန်အသိပေးကြေညာခြင်း

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ / Posted on September 19, 2023

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ မှ အများသိစေရန်အသိပေးကြေညာခြင်း

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ မှ အလုပ်လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ / Posted on September 19, 2023

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ မှ အလုပ်လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

စိတ်အခြေအနေနှင့်လူတွေ့စစ်‌ဆေးခံယူမည့်သူများအတွက်ရေးသွင်းရမည့် ကိုယ်ရေးပုံစံ ကြေညာခြင်း

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ / Posted on September 14, 2023

စိတ်အခြေအနေနှင့်လူတွေ့စစ်‌ဆေးခံယူမည့်သူများအတွက်ရေးသွင်းရမည့် ကိုယ်ရေးပုံစံ ကြေညာခြင်း