၈၆၃ ကြေညာချက်များ

ယစ်မျိုးစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် သိကောင်းစရာများအား အများပြည်သူနှင့် လုပ်ငန်းရှင်များ သိရှိနိုင်ရေး အသိပေးကြေညာခြင်း

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on January 22, 2021

ယစ်မျိုးစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် သိကောင်းစရာများအား အများပြည်သူနှင့် လုပ်ငန်းရှင်များ သိရှိနိုင်ရေး အသိပေးကြေညာခြင်း

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ အများသိစေရန်ကြေညာချက်

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ / Posted on January 18, 2021

Announcement on contribution of cash donation towards COVID Vaccination Fund

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on January 16, 2021

1. The people who want to contribute cash donation for the purchase of vaccines, can donate to the COVID-19 Vaccination Fund at Myanmar Currency Account No. OA 013733 of Myanma Economic Bank (Nay Pyi Taw) by using the following methods:

Announcement on fund establishment to purchase COVID-19 vaccines

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on January 16, 2021

The National-Level Central Committee on Prevention, Control and Treatment of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) on 30-12-2020 formed a Fund Management Sub-committee on the Purchase of COVID-19 Vaccines. The sub-committee has opened the COVID-19 Vaccination Fund at the Myanma Economic Bank in Nay Pyi Taw as follows:

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့် မြေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန၊ RTK Differential GPS (1) set (Country of origin-USA) ဝယ်ယူရန်အတွက် တင်ဒါအောင်မြင်သည့်ကုမ္ပဏီစာရင်း အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ / Posted on January 15, 2021

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့် မြေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန၊ RTK Differential GPS (1) set (Country of origin-USA) ဝယ်ယူရန်အတွက် တင်ဒါအောင်မြင်သည့်ကုမ္ပဏီစာရင်း အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း

Pyidaungsu Hluttaw Office Announcement (1/2021)

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on January 13, 2021

1. A total of 203 Pyidaungsu Hluttaw representatives including U Thaung Aye (Pyithu Hluttaw MP in Pyawbwe Constituency, Mandalay Region) submitted a letter dated 11-1-2021, calling for a special session of the second Pyidaungsu Hluttaw. The Speaker of Pyidaungsu Hluttaw, by letter No 2/4/10 (5)/ Pa Hta Sa- 2021 dated 12-1-2021, replied MP U Thaung Aye and his group as follows:

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ မှ ပျဉ်းမနား-တောင်ညိုလမ်းဘေး(မြို့မစျေးအနီး)တွင် ဒုတိယအဆင့်ဆောက်လုပ်သည့် အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းအိမ်ရာ တိုက်(၆၃)လုံးမှ ငွေပေးသွင်းပြီးသည့် ပထမထပ်(၁၃၉)ခန်း၊ ဒုတိယထပ်(၃၃)ခန်း နှင့် တတိယထပ်(၆) ခန်းတို့အား (၈−၁−၂၀၂၁)ရက်နေ့တွင် မဲနှိုက်နေရာချထားမှုအား အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ / Posted on January 08, 2021

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ မှ ပျဉ်းမနား-တောင်ညိုလမ်းဘေး(မြို့မစျေးအနီး)တွင် ဒုတိယအဆင့်ဆောက်လုပ်သည့် အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းအိမ်ရာ တိုက်(၆၃)လုံးမှ ငွေပေးသွင်းပြီးသည့် ပထမထပ်(၁၃၉)ခန်း၊ ဒုတိယထပ်(၃၃)ခန်း နှင့် တတိယထပ်(၆) ခန်းတို့အား (၈−၁−၂၀၂၁)ရက်နေ့တွင် မဲနှိုက်နေရာချထားမှုအား အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းအိမ်ရာတွင် ဒုတိယအဆင့်ဆောက်လုပ်မည့် တိုက်(၁၂၅)လုံးမှ ပထမဦးစွာဆောက်လုပ်သည့် တိုက်(၆၃)လုံးအတွက် ငွေပေးသွင်းပြီးသည့် မြေညီထပ်(၂၄၉)ခန်းအား မဲနှိုက်နေရာချထားမှု

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ / Posted on January 08, 2021

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းအိမ်ရာတွင် ဒုတိယအဆင့်ဆောက်လုပ်မည့် တိုက်(၁၂၅)လုံးမှ ပထမဦးစွာဆောက်လုပ်သည့် တိုက်(၆၃)လုံးအတွက် ငွေပေးသွင်းပြီးသည့် မြေညီထပ်(၂၄၉)ခန်းအား မဲနှိုက်နေရာချထားမှု