ကြေငြာချက်များ - ၂၄၅၇ ခု

ရာထူးတိုးမြှင့်ရေးဆိုင်ရာအဆိုပြုတင်ပြလာမှုများအပေါ်စိစစ်သဘောတူညီချက် ပြန်ကြားဆောင်ရွက်ခြင်း(၁၁/၂၀၂၃)

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ / Posted on March 23, 2023

ရာထူးတိုးမြှင့်ရေးဆိုင်ရာအဆိုပြုတင်ပြလာမှုများအပေါ်စိစစ်သဘောတူညီချက် ပြန်ကြားဆောင်ရွက်ခြင်း(၁၁/၂၀၂၃)

ပညာသင်ယူပိုင်ခွင့်နှင့်ပတ်သက်သည့် အရေးကြီးသော စဉ်းစားဆောင်ရွက်မှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on March 23, 2023

လူတိုင်းတွင် ပညာသင်ယူပိုင်ခွင့် (the right to education) ရှိကြောင်း ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့် အရေးကြေညာစာတမ်း၏ အပိုဒ် ၂၆ တွင် အတိအလင်းပြဆိုထားပါသည်။ ထိုအခွင့်အရေးကို အကောင် အထည် ဖော်ရာတွင် တန်းတူရည်တူ ပညာသင်ယူခွင့်ကို အခြေခံလိုအပ်ချက် အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုဖော်ပြကြပါသည်။ ဤအခွင့်အရေးကို အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုသတ်မှတ်ရာတွင် အခြေခံပညာ အဆင့်များ၌ အခမဲ့ပညာသင်ယူ ခွင့်ရရှိရေးသည် အလွန်အရေးပါသော...

The Statement of the Myanmar National Human Rights Commission on cardinal considerations to ensure access to education Statement No. (4/ 2023)

ကော်မရှင်နှင့်ကော်မတီများ / Posted on March 22, 2023

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ တိရစ္ဆာန်ဆေးကုနှင့်သားသတ်ရုံများဌာနမှ အသားထုတ်လုပ်ရောင်းချခွင့်အား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ/အခြားနည်းစနစ်ဖြင့် လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်းကြော်ငြာခြင်း

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ / Posted on March 20, 2023

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ တိရစ္ဆာန်ဆေးကုနှင့်သားသတ်ရုံများဌာနမှ အသားထုတ်လုပ်ရောင်းချခွင့်အား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ/အခြားနည်းစနစ်ဖြင့် လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်းကြော်ငြာခြင်း

"၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ကမ္ဘာ့ရေနေ့ ဆောင်းပါးပြိုင်ပွဲ " ဆုရရှိသူများစာရင်း

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on March 17, 2023

"၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ကမ္ဘာ့ရေနေ့ ဆောင်းပါးပြိုင်ပွဲ " ဆုရရှိသူများစာရင်း

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အခွန်ဌာန မှ အရပ်ရပ်အခွင့်အရေးလိုင်စင်(၂၇)ခု၏ ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် လုပ်ကိုင်ခွင့်များအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ/အခြားနည်းစနစ်တို့ဖြင့် လေလံတင်ရောင်းချခြင်း

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ / Posted on March 16, 2023

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အခွန်ဌာန မှ အရပ်ရပ်အခွင့်အရေးလိုင်စင်(၂၇)ခု၏ ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် လုပ်ကိုင်ခွင့်များအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ/အခြားနည်းစနစ်တို့ဖြင့် လေလံတင်ရောင်းချခြင်း