၁၁၉၁ ကြေညာချက်များ

ရာထူးတိုးမြှင့်ရေးကိစ္စဆောင်ရွက်ခြင်း(၁၅/၂၀၂၁)

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ / Posted on June 11, 2021

ရာထူးတိုးမြှင့်ရေးကိစ္စဆောင်ရွက်ခြင်း(၁၅/၂၀၂၁)

၁၀.၆.၂၀၂၁ ရက်နေ့နောက်ဆုံးရောက်ရှိနံပါတ်များ

အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ / Posted on June 11, 2021

-နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန (ရေနှင့်သန့်ရှင်းမှု)မှ ကောက်ခံလျက်ရှိသော လစဉ်ရေဖိုးရေခ အခွန်အခများကို Online Service (e-payment) စနစ်ဖြင့် ပေးဆောင်နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ / Posted on June 09, 2021

-နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန (ရေနှင့်သန့်ရှင်းမှု)မှ ကောက်ခံလျက်ရှိသော လစဉ်ရေဖိုးရေခ အခွန်အခများကို Online Service (e-payment) စနစ်ဖြင့် ပေးဆောင်နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း

Government of the Republic of the Union of Myanmar Ministry of Health and Sports Order No 124/2021

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on June 03, 2021

The Ministry of Health and Sports hereby announced the order by exercising the authority stipulated in Sub-Section (b) of Section 21 of the Prevention and Control of Communicable Diseases Law.

ရာထူးတိုးမြှင့်ရေးဆိုင်ရာအဆိုပြုတင်ပြလာမှုများအပေါ် စိစစ်သဘောတူညီချက်ပြန်ကြားဆောင်ရွက်ခြင်း(၁၄/၂၀၂၁)

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ / Posted on June 03, 2021

ရာထူးတိုးမြှင့်ရေးဆိုင်ရာအဆိုပြုတင်ပြလာမှုများအပေါ် စိစစ်သဘောတူညီချက်ပြန်ကြားဆောင်ရွက်ခြင်း(၁၄/၂၀၂၁)

Announcement on applying electronic payment systems instead of cash/ cheque for tax payment of taxpayer companies to the State

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on June 03, 2021

1. Under the Ministry of Planning and Finance, the Internal Revenue Department arranges easy and rapid tax payment ways for taxpayer people through electronic payment, mobile banking, mobile payment, MPU Debit Card online, and links with relevant banks.

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ဈေးများဌာနကွပ်ကဲမှုအောက် ပုဗ္ဗသီရိ မြို့နယ်၊ နေပြည်တော်ပုဗ္ဗသီရိဈေးရှိ ပွဲရုံဆိုင်ခန်း(၂၀'×၅၂')RC(၂)ထပ် (၂၄)ခန်းရောင်းချခြင်းအား အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ / Posted on June 02, 2021

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ဈေးများဌာနကွပ်ကဲမှုအောက် ပုဗ္ဗသီရိ မြို့နယ်၊ နေပြည်တော်ပုဗ္ဗသီရိဈေးရှိ ပွဲရုံဆိုင်ခန်း(၂၀'×၅၂')RC(၂)ထပ် (၂၄)ခန်းရောင်းချခြင်းအား အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း