ကြေငြာချက်များ - ၃၁၆၄ ခု

ရာထူးတိုးမြှင့်ရေးဆိုင်ရာအဆိုပြုတင်ပြလာမှုများအပေါ် စိစစ်သဘောတူညီချက် ပြန်ကြားဆောင်ရွက်ခြင်း(၉/၂၀၂၄)

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ / Posted on February 29, 2024

ရာထူးတိုးမြှင့်ရေးဆိုင်ရာအဆိုပြုတင်ပြလာမှုများအပေါ် စိစစ်သဘောတူညီချက် ပြန်ကြားဆောင်ရွက်ခြင်း(၉/၂၀၂၄)

စစ်အုပ်ချုပ်ရေး(Martial Law)အမိန့်အမှတ် ၂ / ၂၀၂၄ ထုတ်ပြန်ကြေညာ

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on February 29, 2024

စစ်အုပ်ချုပ်ရေး(Martial Law)အမိန့်အမှတ် ၂ / ၂၀၂၄ ထုတ်ပြန်ကြေညာ

တာဝန်မှအနားယူခွင့်ပြုခြင်း

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on February 28, 2024

တာဝန်မှအနားယူခွင့်ပြုခြင်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ စစ်အုပ်ချုပ်ရေး (Martial Law) အမိန့်အမှတ် ၁/ ၂၀၂၄

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on February 28, 2024

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ စစ်အုပ်ချုပ်ရေး (Martial Law) အမိန့်အမှတ် ၁/ ၂၀၂၄

ပိန္နဲကုန်းရခိုင်ဂျာမေဗလီမှ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on February 27, 2024