အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနက အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၉၈/၂၀၂၀) ဖြင့်ထုတ်ပြန်ကြေညာ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာန/ နေပြည်တော် / September 28, 2020

/documents/20143/0/IMG+%281%29.pdf/4b85d947-9f30-88b8-1381-773441cfbdc8?t=1601273756346