အာမခံ

၂၉ ဝန်ဆောင်မှုများ

တပ်မတော်ဝန်ထမ်းအသက်အာမခံ

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

Rating    

ပြည်သူပြည်သားအသက်အာမခံ

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

Rating    

ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းအသက်အာမခံ

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

Rating    

အလုံးစုံမော်တော်ယာဉ်အာမခံ

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

Rating    

သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံ

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

Rating    

ခရီးသွားအာမခံ

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

Rating    

သင်္ဘောကိုယ်ထည်အာမခံ

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

Rating    

ရေကြောင်းကုန်ပစ္စည်းအာမခံ

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

Rating    

ချေးငွေအာမခံ

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

Rating    

အပ်ငွေအာမခံ

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

Rating