အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ

အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ - ၄၈ ခု

FULBRIGHT U.S. ASEAN VISITING SCHOLAR PROGRAM သင်တန်းခေါ်ယူခြင်း

Agency:ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:October 19, 2018

ရုံးအကူMinistry of Commerce

Agency:စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:June 30, 2018

ယာဉ်မောင်းစက်ပြင်(၅) Ministry of Commerce

Agency:စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:June 30, 2018

ယာဉ်မောင်း(၅) လျှပ်စစ်စွမ်းအား ထုတ်ဝေခြင်း နှင့် ဖြန့်ဖြူးခြင်းလုပ်ငန်း

Agency:လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:June 30, 2018

ကြီးရေး/ငယ်ရေး အသေးစားနှင့်အလတ်စားစက်မှုလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်

Agency:စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:June 30, 2018

စာရင်းကိုင်(၄) လျှပ်စစ်စွမ်းအား ထုတ်ဝေခြင်း နှင့် ဖြန့်ဖြူးခြင်းလုပ်ငန်း

Agency:လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:June 30, 2018

အငယ်တန်းစာရေး လျှပ်စစ်စွမ်းအား ထုတ်ဝေခြင်း နှင့် ဖြန့်ဖြူးခြင်းလုပ်ငန်း

Agency:လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:June 25, 2018