၂၉၉ ကြေညာချက်များ

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတာဝန် ပူးတွဲထမ်းဆောင်စေခြင်း

Posted on July 30, 2019

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

အမိန့်အမှတ်၊ ၃၂ / ၂၀၁၉

Posted on July 26, 2019

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အထက်မြန်မာပြည်) အရာထမ်းလောင်းအခြေခံ(အထူး) သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၇)မှ ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အောက် မြန်မာပြည်) အရာထမ်းလောင်း အခြေခံ(အထူး) သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁၀)သို့ လည်းကောင်း၊ ဗဟိုဝန်ထမ်း တက္ကသိုလ်(အောက်မြန်မာပြည်) အရာထမ်းလောင်းအခြေခံ(အထူး) သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၀)မှဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အထက်မြန်မာပြည်) အရာထမ်းလောင်းအခြေခံ (အထူး) သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၇)သို့ ပြောင်းရွှေ့ တက်ရောက်ခြင်းပြုသည့်စာရင်း

Posted on July 25, 2019

ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အထက်မြန်မာပြည်) အရာထမ်းလောင်းအခြေခံ(အထူး) သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၇)မှ ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အောက် မြန်မာပြည်) အရာထမ်းလောင်း အခြေခံ(အထူး) သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁၀)သို့ လည်းကောင်း၊ ဗဟိုဝန်ထမ်း တက္ကသိုလ်(အောက်မြန်မာပြည်) အရာထမ်းလောင်းအခြေခံ(အထူး) သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၀)မှဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အထက်မြန်မာပြည်) အရာထမ်းလောင်းအခြေခံ (အထူး) သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၇)သို့ ပြောင်းရွှေ့ တက်ရောက်ခြင်းပြုသည့်စာရင်း

တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ ပုဒ်မ ၇၅(ခ) အရ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ကြေညာခြင်း

Posted on July 08, 2019

 ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) အတွက် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံထားရသော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးနေမျိုးအောင်၏ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရခြင်းကို