၁၁၉၁ ကြေညာချက်များ

အသိပေးကြေညာချက်

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ / Posted on June 01, 2021

အသိပေးကြေညာချက်

ရေးဖြေစာမေးပွဲများ ကျင်းပမည့်ရက် အသိပေးကြေညာခြင်း

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ / Posted on June 01, 2021

ရေးဖြေစာမေးပွဲများ ကျင်းပမည့်ရက် အသိပေးကြေညာခြင်း

နောက်ဆုံးရောက်ရှိနံပါတ်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on May 31, 2021

Announcement of Union Election Commission 29 May 2021

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on May 30, 2021

1. Regarding the Multiparty General Election held on 8 November 2020, the Union Election Commission has inspected the voter lists and the casting of votes of Khamti, Homalin, Leshi, Lahe, Nanyun, Mawlaik and Phaungpyin townships of Sagaing Region.

ရာထူးတိုးမြှင့်ရေးဆိုင်ရာအဆိုပြုတင်ပြလာမှုများအပေါ် စိစစ်သဘောတူညီချက် ပြန်ကြားဆောင်ရွက်ခြင်း (၁၃/၂၀၂၁)

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ / Posted on May 27, 2021

ရာထူးတိုးမြှင့်ရေးဆိုင်ရာအဆိုပြုတင်ပြလာမှုများအပေါ် စိစစ်သဘောတူညီချက် ပြန်ကြားဆောင်ရွက်ခြင်း (၁၃/၂၀၂၁)

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ မှ တင်ဒါအောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီစာရင်း အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ / Posted on May 27, 2021

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ မှ တင်ဒါအောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီစာရင်း အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း