၄၁၄ ကြေညာချက်များ

မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး၌ ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံက တရားစွဲထားခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ (မ.အ.ဖ) ဌာနချုပ်၏ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်

Posted on December 03, 2019

မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး၌ ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံက တရားစွဲထားခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ (မ.အ.ဖ) ဌာနချုပ်၏ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်

“ဝ” အထူးဒေသ (၂) ၏ သဘောထား ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်

Posted on December 03, 2019

“ဝ” အထူးဒေသ (၂) ၏ သဘောထား ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အမှတ်၊ ၄၄ / ၂၀၁၉

Posted on December 02, 2019

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အမှတ်၊ ၄၄ / ၂၀၁၉