၄၇၆ ကြေညာချက်များ

မူလစစ်ဘက်တာဝန်ဝတ္တရားများ ပြန်လည်ထမ်းဆောင်စေခြင်း

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on February 05, 2020

မူလစစ်ဘက်တာဝန်ဝတ္တရားများ ပြန်လည်ထမ်းဆောင်စေခြင်း

ဒုတိယဝန်ကြီးများ ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on February 05, 2020

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ ( 1 (T) / eGov-NPTDC / 2019-2020)၊( 2 (T) / eGov-NPTDC / 2019-2020)၊( 3 (T) / eGov-NPTDC / 2019-2020)၊( 4 (T) / eGov-NPTDC / 2019-2020)တို့အတွက် တင်ဒါအောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီများ အသိပေးကြေညာခြင်း

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ / Posted on February 04, 2020

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ ( 1 (T) / eGov-NPTDC / 2019-2020)၊( 2 (T) / eGov-NPTDC / 2019-2020)၊( 3 (T) / eGov-NPTDC / 2019-2020)၊( 4 (T) / eGov-NPTDC / 2019-2020)တို့အတွက် တင်ဒါအောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီများ အသိပေးကြေညာခြင်း

သတင်းထုတ်ပြန်ချက်

နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on February 03, 2020

2019 Novel Coronavirus (2019-nCov) ကြောင့် ဖြစ်ပွားသော အဆုတ်ရောင်ရောဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေး ဗဟိုကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on January 31, 2020

2019 Novel Coronavirus (2019-nCov) ကြောင့် ဖြစ်ပွားသော အဆုတ်ရောင်ရောဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေး ဗဟိုကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း

Website လွှင့်တင်ခြင်း ယာယီရပ်ဆိုင်းထားမှုအား ကြိုတင်အသိပေးကြေညာခြင်း

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာန / Posted on January 30, 2020

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန Website ဖြစ်သော www.mol.gov.mm အား နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ရန် ရှိပါသဖြင့် လွှင့်တင်မှုအား (၁-၂-၂၀၂၀) ရက်နေ့မှ (၃-၂-၂၀၂၀) ရက်နေ့အထိ (၃) ရက်ကြာ ယာယီရပ်ဆိုင်းထားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း ကြိုတင်အသိပေးအပ်ပါသည်။