၅၆၃ ကြေညာချက်များ

Covid-19 ကပ်ရောဂါကြောင့် လုပ်ငန်းထိခိုက်မှုရှိခဲ့သော MSME လုပ်ငန်းများအနေဖြင့် နေပြည်တော်ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်လီမိတက် (နေပြည်တော်စည်ပင်ဘဏ်လီမိတက်)တွင် JICA SME TSL Emergency Loan လျှောက်ထားရယူနိုင်ပြီဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာခြင်း

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ / Posted on June 10, 2020

Covid-19 ကပ်ရောဂါကြောင့် လုပ်ငန်းထိခိုက်မှုရှိခဲ့သော MSME လုပ်ငန်းများအနေဖြင့် နေပြည်တော်ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်လီမိတက် (နေပြည်တော်စည်ပင်ဘဏ်လီမိတက်)တွင် JICA SME TSL Emergency Loan လျှောက်ထားရယူနိုင်ပြီဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာခြင်း

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ဘိလပ်မြေစက်ရုံ(နေပြည်တော်)အား နှစ်ရှည်ဌားရမ်းခြင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် စိတ်ဝင်စားသူများအား ဖိတ်ခေါ်ခြင်း

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ / Posted on June 10, 2020

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ဘိလပ်မြေစက်ရုံ(နေပြည်တော်)အား နှစ်ရှည်ဌားရမ်းခြင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် စိတ်ဝင်စားသူများအား ဖိတ်ခေါ်ခြင်း

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ ဒုတိယအကြိမ်မဲစနစ်ဖြင့်ရောင်းချသော ပေ(၈၀x၈၀)မြေကွက်များအတွက် မြေတန်ဖိုးနောက်ဆုံးထားပေးသွင်းရမည့်ရက်အား ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ကြောင်း အကြောင်းကြားခြင်း

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ / Posted on June 08, 2020

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ ဒုတိယအကြိမ်မဲစနစ်ဖြင့်ရောင်းချသော ပေ(၈၀x၈၀)မြေကွက်များအတွက် မြေတန်ဖိုးနောက်ဆုံးထားပေးသွင်းရမည့်ရက်အား ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ကြောင်း အကြောင်းကြားခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံပြန်တမ်း

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on June 02, 2020

ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းအကြီးအမှူးများ ခန့်ထားခြင်း

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ မှ နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ သုခသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနား-တောင်ညိုလမ်းဘေး မြေဧရိယာ(၇၀)ပေါ်တွင်တည်ဆောက်မည့် နေပြည်တော်အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းအိမ်ရာ၊ တိုက်ခန်းဝယ်ယူလိုသူများ လျှောက်ထားနိုင်ရန် အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ / Posted on June 02, 2020

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ မှ နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ သုခသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနား-တောင်ညိုလမ်းဘေး မြေဧရိယာ(၇၀)ပေါ်တွင်တည်ဆောက်မည့် နေပြည်တော်အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းအိမ်ရာ၊ တိုက်ခန်းဝယ်ယူလိုသူများ လျှောက်ထားနိုင်ရန် အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း

သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အမှတ်၊ ၂၁ / ၂၀၂၀

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on June 01, 2020

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ဈေးများဌာန ကျည်တောင်ကန်ဈေး အဆင့်မြှင့်တင်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် QA/QC အောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီစာရင်း

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ / Posted on June 01, 2020

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ဈေးများဌာန ကျည်တောင်ကန်ဈေး အဆင့်မြှင့်တင်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် QA/QC အောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီစာရင်း