၆၅၉ ကြေညာချက်များ

KAMA-3 LOOSE

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on September 16, 2020

ဗိုလ်လောင်းဝင်ခွင့်စာမေးပွဲ မေးခွန်းပုံစံများ

ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on September 15, 2020

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီရှိ အရပ်ရပ်အခွင့်အရေးလိုင်စင် (၆၁) ခု၏ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် လုပ်ကိုင်ခွင့်များအား (တတိယအကြိမ်) စျေးပြိုင်စနစ်ဖြင့် လေလံတင်ရောင်းချခြင်းတွင် အဆိုပါကြော်ငြာစာပါလိုင်စင်(၆၁)ခုအပြင် လယ်ဝေးနွားပွဲဈေး(ဝင်ကြေးကောက်)လိုင်စင်အား ထပ်မံဖြည့်သွင်းရောင်းချသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ / Posted on September 15, 2020

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီရှိ အရပ်ရပ်အခွင့်အရေးလိုင်စင် (၆၁) ခု၏ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် လုပ်ကိုင်ခွင့်များအား (တတိယအကြိမ်) စျေးပြိုင်စနစ်ဖြင့် လေလံတင်ရောင်းချခြင်းတွင် အဆိုပါကြော်ငြာစာပါလိုင်စင်(၆၁)ခုအပြင် လယ်ဝေးနွားပွဲဈေး(ဝင်ကြေးကောက်)လိုင်စင်အား ထပ်မံဖြည့်သွင်းရောင်းချသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း

နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ သုခသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနား-တောင်ညို လမ်းဘေး(မြို့မစျေးအနီး) အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းအိမ်ရာတွင် ပထမအကြိမ်ဆောက်လုပ်သည့် တိုက် (၃၉)လုံးမှ အခန်းများ မဲနှိုက်နေရာချထားပေးမည့်အခမ်းအနားများအား (၁၆-၉-၂၀၂၀)ရက်နေ့မှ (၁၈-၉-၂၀၂၀)ရက်နေ့အထိ ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာခြင်း

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ / Posted on September 15, 2020

နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ သုခသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနား-တောင်ညို လမ်းဘေး(မြို့မစျေးအနီး) အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းအိမ်ရာတွင် ပထမအကြိမ်ဆောက်လုပ်သည့် တိုက် (၃၉)လုံးမှ အခန်းများ မဲနှိုက်နေရာချထားပေးမည့်အခမ်းအနားများအား (၁၆-၉-၂၀၂၀)ရက်နေ့မှ (၁၈-၉-၂၀၂၀)ရက်နေ့အထိကျင်းပပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာခြင်း

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီရှိ အရပ်ရပ်အခွင့်အရေးလိုင်စင် (၆၁) ခု၏ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် လုပ်ကိုင်ခွင့်များအား (တတိယအကြိမ်) စျေးပြိုင်စနစ်ဖြင့် လေလံတင်ရောင်းချရန်ကြော်ငြာခြင်း

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ / Posted on September 15, 2020

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီရှိ အရပ်ရပ်အခွင့်အရေးလိုင်စင် (၆၁) ခု၏ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် လုပ်ကိုင်ခွင့်များအား (တတိယအကြိမ်) စျေးပြိုင်စနစ်ဖြင့် လေလံတင်ရောင်းချရန်ကြော်ငြာခြင်း