• ၁၃၈၀ ပြည့်နှစ်၊ နယုန်လပြည့်ကျော် ၁၁ ရက်၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ ဇွန် ၉ ရက်၊ စနေနေ့။


   • ထုတ်ဝေသူ : ကြေးမုံ
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 2018
   • စာမျက်နှာ : 48
   • ဘာသာစကား : မြန်မာ
  • ၁၃၈၀ ပြည့်နှစ်၊ နယုန်လပြည့်ကျော် ၁၁ ရက်၊ စနေနေ့၊ (၉-၆-၂၀၁၈)


   • ထုတ်ဝေသူ : မြန်မာ့အလင်း
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 2018
   • စာမျက်နှာ : 31
   • ဘာသာစကား : မြန်မာ
  • ၁၃၇၉ ခုနှစ်၊ တန်ခူးလပြည့်ကျော် ၈ ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့၊ (၈-၄-၂၀၁၈)


   • ထုတ်ဝေသူ : ကြေးမုံ (The Mirror)
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 2018
   • စာမျက်နှာ : 40
   • ဘာသာစကား : Myanmar
  • ၁၃၇၉ ခုနှစ်၊ တန်ခူးလပြည့်ကျော် ၇ ရက်၊ စနေနေ့၊ (၇-၄-၂၀၁၈)


   • ထုတ်ဝေသူ : ကြေးမုံ (The Mirror)
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 2018
   • စာမျက်နှာ : 40
   • ဘာသာစကား : Myanmar
  • ၁၃၇၉ ခုနှစ်၊ တန်ခူးလပြည့်ကျော် ၆ ရက်၊ သောကြာနေ့၊ (၆-၄-၂၀၁၈)


   • ထုတ်ဝေသူ : ကြေးမုံ (The Mirror)
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 2018
   • စာမျက်နှာ : 40
   • ဘာသာစကား : Myanmar