ဥပဒေနှင့် တရားရေး

၁၇၃ အချက်အလက်များ


  • ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဥပဒေ


   • ထုတ်ဝေသူ :Information Technology and Cyber Security Department
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 09-02-2021
   • စာမျက်နှာ :36
   • ဘာသာစကား : Myanmar
   • Download
  • CONSULTATION ON OPEN GOVERNMENT DATA POLICY IN MYANMAR


   • ထုတ်ဝေသူ :Information Technology and Cyber Security Department
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 27-04-2018
   • စာမျက်နှာ :99
   • ဘာသာစကား : English
   • Download
  • အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့ ညွှန်ကြားချက်အမှတ် ၁/၂၀၂၁


   • ထုတ်ဝေသူ :အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  :
   • စာမျက်နှာ :
   • ဘာသာစကား : မြန်မာ
   • Download
  • အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့ နည်းဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်နည်းဥပဒေ


   • ထုတ်ဝေသူ :အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  :
   • စာမျက်နှာ :
   • ဘာသာစကား : မြန်မာ
   • Download
  • အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့နည်းဥပဒေများ


   • ထုတ်ဝေသူ :အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  :
   • စာမျက်နှာ :
   • ဘာသာစကား : မြန်မာ
   • Download
အထူးသတင်း