အချက်အလက်များ

အချက်အလက်များ - ၅၈ ခု


ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ဘတ်ဂျက်ကာလအတွင်း ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ

ထုတ်ဝေသူ:
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:
ဘာသာစကား:မြန်မာ

အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေ

ထုတ်ဝေသူ: ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :October 19, 2017
စာမျက်နှာ:43
ဘာသာစကား:မြန်မာ/English

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ အရအသုံးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်း၊အကျဉ်းချုပ်ဇယားများ

ထုတ်ဝေသူ: ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :October 19, 2018
စာမျက်နှာ:86
ဘာသာစကား:မြန်မာ

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးမဟာဗျူဟာ

ထုတ်ဝေသူ: ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :June 07, 2018
စာမျက်နှာ:38
ဘာသာစကား:မြန်မာ/English

ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် စည်းမျဉ်းများ

ထုတ်ဝေသူ: ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :July 02, 2018
စာမျက်နှာ:
ဘာသာစကား:မြန်မာ

၁၉၇၄ ခုနှစ် ဝင်​ငွေခွန်ဥပဒေ

ထုတ်ဝေသူ: ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :October 03, 2016
စာမျက်နှာ:84
ဘာသာစကား:မြန်မာ

၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ဥပဒေ

ထုတ်ဝေသူ: ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :October 03, 2016
စာမျက်နှာ:26
ဘာသာစကား:မြန်မာ/English

ပြည်သူ့ကြွေးမြီစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ (၂၀၁၈ ခုနှစ်)

ထုတ်ဝေသူ: ငွေတိုက်ဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :September 14, 2018
စာမျက်နှာ:1
ဘာသာစကား:မြန်မာ

ပြည်သူ့ကြွေးမြီစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေ

ထုတ်ဝေသူ: ငွေတိုက်ဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :January 05, 2016
စာမျက်နှာ:15
ဘာသာစကား:မြန်မာ/English

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ကာလလတ်ကြွေးမြီစီမံခန့်ခွဲမှုမဟာဗျူဟာ

ထုတ်ဝေသူ: ငွေတိုက်ဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :June 28, 2017
စာမျက်နှာ:12
ဘာသာစကား:မြန်မာ