အချက်အလက်များ

အချက်အလက်များ - ၅၈ ခု


၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ် အမျိုးသားစီမံကိန်းကဏ္ဍအလိုက် ရည်မှန်းချက်များ

ထုတ်ဝေသူ: Ministry of Planning and Finance
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:
ဘာသာစကား:Myanmar

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ် အမျိုးသားစီမံကိန်း ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု လျာထားချက်များ

ထုတ်ဝေသူ: Ministry of Planning and Finance
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:
ဘာသာစကား:Myanmar

၂၀၁၇ခုနှစ်၊မြန်မာနိုင်ငံ၏ဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာစည်းမျဉ်း

ထုတ်ဝေသူ: ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :June 15, 2017
စာမျက်နှာ:130
ဘာသာစကား:မြန်မာ/English

၂၀၁၇-၂၀၁၈ခု၊ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ပြည်ထောင်စု၏ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ

ထုတ်ဝေသူ: MOPF
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :March 24, 2017
စာမျက်နှာ:37
ဘာသာစကား:မြန်မာ

၂၀၁၇-၂၀၁၈ခု၊ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ရသုံးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်း ဆိုင်ရာအချက်အလက်များစာအုပ်။

ထုတ်ဝေသူ: MOPF
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :June 19, 2018
စာမျက်နှာ:44
ဘာသာစကား:မြန်မာ

ငွေစုဘဏ်လုပ်ငန်းဥပဒေ

ထုတ်ဝေသူ: The State Law and Order Restoration Council
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :June 11, 1992
စာမျက်နှာ:17
ဘာသာစကား:Myanmar and English

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ် အမျိုးသားစီမံကိန်းဥပဒေ

ထုတ်ဝေသူ: ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :March 24, 2017
စာမျက်နှာ:13
ဘာသာစကား:Myanmar

အီလက်ထရောနစ်ကတ်ဖြင့်ပေးချေမှုဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက် ထုတ်ပြန်ခြင်း

ထုတ်ဝေသူ: Central Bank of Myanmar
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :September 07, 2012
စာမျက်နှာ:8
ဘာသာစကား:မြန်မာ