ဆောက်လုပ်ရေး

ဝန်ဆောင်မှု (အော့ဖ်လိုင်း) - ၁၈ ခု ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်

အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခွင့်။

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ / October 12, 2021

ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတွင်လျှောက်ထားရန်

Rating

နိုင်ငံပိုင်အိမ်ရာထိန်းသိမ်းရေးဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ / October 08, 2021

Rating

သာသနာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အအုံများဆောက်လုပ်ခွင့်လျှောက်ထားခြင်း

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ / October 07, 2021

Rating
ဝန်ဆောင်မှု (အွန်လိုင်း) - ၀ ခု

အချက်အလက်များ မရှိသေးပါ