အစိုးရဌာနလမ်းညွှန်

ရလဒ် ၂၈၃ ခုရှိပါသည်
ဌာနအမည်
:
ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်
ဖုန်းနံပါတ်
:
၀၆၇- ၃၄၃၀၃၄၆
အီးမေးလ်လိပ်စာ
:
scunion@mptmail.net.mm
လိပ်စာ
:
ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်၊ ရုံးအမှတ် (၅၄)၊ ပြည်ကြီးမဏ္ဍိုင်လမ်း၊ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်။
ဌာနအမည်
:
ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်
ဖုန်းနံပါတ်
:
၀၇၄-၂၅၂၂၃၈၂
အီးမေးလ်လိပ်စာ
:
kachin.hc@mptmail.net.mm
လိပ်စာ
:
ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်၊ ဧရာရပ်ကွက်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့၊ ကချင်ပြည်နယ်။
ဌာနအမည်
:
ကယားပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်
ဖုန်းနံပါတ်
:
၀၈၃-၂၂၂၄၁၇၁
အီးမေးလ်လိပ်စာ
:
kayah.hc@mptmail.net.mm
လိပ်စာ
:
ကယားပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်၊ မင်းစုရပ်ကွက်၊ သမိန်ထောလမ်းနှင့် လွိုင်ကော်- ရှားတောလမ်းထောင့်၊ လွိုင်ကော်မြို့၊ ကယားပြည်နယ်။
ဌာနအမည်
:
ကရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်
ဖုန်းနံပါတ်
:
၀၅၈- ၂၁၀၀၄
အီးမေးလ်လိပ်စာ
:
kayin.hc@mptmail.net.mm
လိပ်စာ
:
ကရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်၊ အမှတ်-၄ ရပ်ကွက်၊ ခရေလမ်းနှင့် သုဓနုလမ်းထောင့်၊ ဘားအံ့မြို့၊ ကရင်ပြည်နယ်။
ဌာနအမည်
:
ချင်းပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်
ဖုန်းနံပါတ်
:
၀၇၀-၂၁၀၇၉
အီးမေးလ်လိပ်စာ
:
chin.hc@mptmail.net.mm
လိပ်စာ
:
ချင်းပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်၊ စျေးသစ်ရပ်ကွက်၊ ဟားခါးခရိုင်၊ ဟားခါးမြို့၊ ချင်းပြည်နယ်။
ဌာနအမည်
:
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်
ဖုန်းနံပါတ်
:
၀၇၁-၂၄၃၂၅
အီးမေးလ်လိပ်စာ
:
sagaing.hc@mptmail.net.mm
လိပ်စာ
:
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်၊ နန္ဒဝန်ရပ်ကွက်၊ တမာပင်ကွင်း၊ မုံရွာမြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး။
ဌာနအမည်
:
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်
ဖုန်းနံပါတ်
:
၀၅၉-၂၀၂၃၄၉၉
အီးမေးလ်လိပ်စာ
:
tanintharyi.hc@mptmail.net.mm
လိပ်စာ
:
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်၊ ရေးလမ်း၊ ဆန်းချီရပ်၊ ထားဝယ်မြို့၊ တနင်္ဿာရီတိုင်းဒေသကြီး။
ဌာနအမည်
:
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်
ဖုန်းနံပါတ်
:
၀၅၂-၂၂၀၀၄၈၀
အီးမေးလ်လိပ်စာ
:
bago.hc@mptmail.net.mm
လိပ်စာ
:
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်းမကြီးဘေး၊ ရုံးကြီးရပ်ကွက်၊ ပဲခူးမြို့၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး။
ဌာနအမည်
:
မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်
ဖုန်းနံပါတ်
:
၀၆၃-၂၀၂၈၄၇၂
အီးမေးလ်လိပ်စာ
:
magway.hc@mptmail.net.mm
လိပ်စာ
:
မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်၊ ဆားရွှေကင်းရပ် ၊ ရုံးလမ်း ၊ မကွေးမြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး။
ဌာနအမည်
:
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်
ဖုန်းနံပါတ်
:
၀၂-၂၈၄၄၉၅၂
အီးမေးလ်လိပ်စာ
:
mandalay.hc@mptmail.net.mm
လိပ်စာ
:
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်၊ လမ်း(၃၀)၊ ၆၈x၇၀ လမ်းကြား၊ စုပေါင်းရုံးဝင်းအတွင်း၊ ပတ်ကုန်းပျော်ဘွယ်ရပ်၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။