မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်း

ဝန်ဆောင်မှု (အော့ဖ်လိုင်း) - ၂၆ ခု ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်

ငါးမွေးမြူခြင်းလိုင်စင်လျှောက်ထားရန် ဝန်ဆောင်မှု

ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ / October 05, 2021

Rating

ကျွဲနွား သယ်ဆောင်ခွင့်။

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ / September 30, 2021

လိုင်စင်နှင့် ခွင့်ပြုချက်လျှောက်ထားရန်

Rating

စိုက်ပျိုး မွေးမြူ၊ ထုတ်လုပ်ရေး အမည်ပြောင်းလျှောက်ထားခွင့်။

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ / September 30, 2021

လိုင်စင်နှင့် ခွင့်ပြုချက်လျှောက်ထားရန်

Rating
ဝန်ဆောင်မှု (အွန်လိုင်း) - ၀ ခု

အချက်အလက်များ မရှိသေးပါ