၈၇၅ ကြေညာချက်များ

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ မှ ပျဉ်းမနား-တောင်ညိုလမ်းဘေး(မြို့မစျေးအနီး)တွင် ဒုတိယအဆင့်ဆောက်လုပ်သည့် အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းအိမ်ရာ တိုက်(၆၃)လုံးမှ ငွေပေးသွင်းပြီးသည့် ပထမထပ်(၁၃၉)ခန်း၊ ဒုတိယထပ်(၃၃)ခန်း နှင့် တတိယထပ်(၆) ခန်းတို့အား (၈−၁−၂၀၂၁)ရက်နေ့တွင် မဲနှိုက်နေရာချထားမှုအား အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ / Posted on January 08, 2021

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ မှ ပျဉ်းမနား-တောင်ညိုလမ်းဘေး(မြို့မစျေးအနီး)တွင် ဒုတိယအဆင့်ဆောက်လုပ်သည့် အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းအိမ်ရာ တိုက်(၆၃)လုံးမှ ငွေပေးသွင်းပြီးသည့် ပထမထပ်(၁၃၉)ခန်း၊ ဒုတိယထပ်(၃၃)ခန်း နှင့် တတိယထပ်(၆) ခန်းတို့အား (၈−၁−၂၀၂၁)ရက်နေ့တွင် မဲနှိုက်နေရာချထားမှုအား အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းအိမ်ရာတွင် ဒုတိယအဆင့်ဆောက်လုပ်မည့် တိုက်(၁၂၅)လုံးမှ ပထမဦးစွာဆောက်လုပ်သည့် တိုက်(၆၃)လုံးအတွက် ငွေပေးသွင်းပြီးသည့် မြေညီထပ်(၂၄၉)ခန်းအား မဲနှိုက်နေရာချထားမှု

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ / Posted on January 08, 2021

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းအိမ်ရာတွင် ဒုတိယအဆင့်ဆောက်လုပ်မည့် တိုက်(၁၂၅)လုံးမှ ပထမဦးစွာဆောက်လုပ်သည့် တိုက်(၆၃)လုံးအတွက် ငွေပေးသွင်းပြီးသည့် မြေညီထပ်(၂၄၉)ခန်းအား မဲနှိုက်နေရာချထားမှု

တတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေးကျင်းပရန် ခေါ်ယူခြင်း

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on January 06, 2021

တတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေးကျင်းပရန် ခေါ်ယူခြင်း

ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာန၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၄၅၄/၂၀၂၀)

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on January 06, 2021

ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာနသည် ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေး ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၆ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် အောက်ပါ နည်းဥပဒေများကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်-

နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ သုခသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနား-တောင်ညိုလမ်းဘေး (မြို့မဈေးအနီး) အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းအိမ်ရာတွင် ဒုတိယအဆင့်ဆောက်လုပ်သည့် တိုက်(၁၂၅)လုံးတွင် လျှောက်ထားသူများမှ ငွေပေးသွင်းပြီးသူများကို မဲနှိုက်မည့်အစီအစဉ်အား သိရှိစေရန် ကြေညာခြင်း

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ / Posted on January 06, 2021

နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ သုခသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနား-တောင်ညိုလမ်းဘေး (မြို့မဈေးအနီး) အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းအိမ်ရာတွင် ဒုတိယအဆင့်ဆောက်လုပ်သည့် တိုက်(၁၂၅)လုံးတွင် လျှောက်ထားသူများမှ ငွေပေးသွင်းပြီးသူများကို မဲနှိုက်မည့်အစီအစဉ်အား သိရှိစေရန် ကြေညာခြင်း

တင်ဒါအောင်မြင်သောကုမ္ပဏီများ အမည်စာရင်းအား Website တွင်ကြေညာခွင့်ပြုပါရန်ကိစ္စ

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on January 05, 2021

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂ / ၂၀၂၁ ၁၃၈၂ ခုနှစ် ၊ နတ်တော်လပြည့်ကျော် ၆ ရက် ( ၂၀၂၁ ခုနှစ် ၊ ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက် )

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on January 04, 2021

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂ / ၂၀၂၁ ၁၃၈၂ ခုနှစ် ၊ နတ်တော်လပြည့်ကျော် ၆ ရက် ( ၂၀၂၁ ခုနှစ် ၊ ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက် )