ကြေငြာချက်များ - ၁၈၀၅ ခု

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အခွန်ဌာနမှ အရပ်ရပ်အခွင့်အရေးလိုင်စင်ဖြစ်သော ပုဂ္ဂလိကအပေါင်ဆိုင်လိုင်စင်အား ဈေးပြိုင်စနစ်ဖြင့် လေလံတင်ရောင်းချမည်ဖြစ်ကြောင်းအသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ / Posted on May 05, 2022

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အခွန်ဌာနမှ အရပ်ရပ်အခွင့်အရေးလိုင်စင်ဖြစ်သော ပုဂ္ဂလိကအပေါင်ဆိုင်လိုင်စင်အား ဈေးပြိုင်စနစ်ဖြင့် လေလံတင်ရောင်းချမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း

Appointment and Assignment of Deputy Ministers

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on May 03, 2022

Appointment and Duty-Assignment of Member of Union Election Commission

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on May 03, 2022

Appointment and Duty-Assignment of Union Minister

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on May 03, 2022

Deputy Minister appointed and concurrently assigned to the duties of Chief of Myanmar Police Force

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on May 03, 2022

Deputy Minister transferred and appointed

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on May 03, 2022

Myanmar strongly protests and rejects the remarks of the Malaysian Foreign Minister proposing ASEAN establish informal engagement with terrorist group so-called the National Unity Government (NUG)

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on May 03, 2022

THE Ministry has observed a news article published in the Malaymail on 1 May 2022 entitled “Malaysia will propose ASEAN to establish an informal engagement with the National Unity Government (NUG), says the Foreign Minister”.

Re-assignment to original military duties

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on May 03, 2022

Reconstitution of Union Ministry

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on May 03, 2022