ကြေငြာချက်များ - ၂၅၂၀ ခု

ရာထူးတိုးမြှင့်ရေးဆိုင်ရာအဆိုပြုတင်ပြလာမှုများအပေါ် စိစစ်သဘောတူညီချက်ပြန်ကြားဆောင်ရွက်ခြင်း(၁၅/၂၀၂၃)

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ / Posted on May 05, 2023

ရာထူးတိုးမြှင့်ရေးဆိုင်ရာအဆိုပြုတင်ပြလာမှုများအပေါ် စိစစ်သဘောတူညီချက်ပြန်ကြားဆောင်ရွက်ခြင်း(၁၅/၂၀၂၃)

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ ဈေးများဌာနမှ ကော်မတီပိုင်ဆိုင်ခန်းများအဖြစ် သတ်မှတ်ကြောင်းကြေညာခြင်း

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ / Posted on May 05, 2023

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ ဈေးများဌာနမှ ကော်မတီပိုင်ဆိုင်ခန်းများအဖြစ် သတ်မှတ်ကြောင်းကြေညာခြင်း

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ ကန့်ကွက်နိုင်ကြောင်း ကြော်ငြာခြင်း

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ / Posted on May 04, 2023

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ ကန့်ကွက်နိုင်ကြောင်း ကြော်ငြာခြင်း

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၃၁/၂၀၂၃)

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on May 02, 2023

ရာထူးတိုးမြှင့်ရေးဆိုင်ရာအဆိုပြုတင်ပြလာမှုများအပေါ် စိစစ်သဘောတူညီချက်ပြန်ကြားဆောင်ရွက်ခြင်း(၁၄/၂၀၂၃)

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ / Posted on April 27, 2023

ရာထူးတိုးမြှင့်ရေးဆိုင်ရာအဆိုပြုတင်ပြလာမှုများအပေါ် စိစစ်သဘောတူညီချက်ပြန်ကြားဆောင်ရွက်ခြင်း(၁၄/၂၀၂၃)

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ကြော်ငြာစာအမှတ်(၃/၂၀၂၃)ပါရာထူးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သီးခြားစည်းကမ်းချက်များရှိသည့် ဌာနများ၏ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်များ

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ / Posted on April 26, 2023

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ကြော်ငြာစာအမှတ်(၃/၂၀၂၃)ပါရာထူးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သီးခြားစည်းကမ်းချက်များရှိသည့် ဌာနများ၏ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်များ

ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်း (၂၀)ခုမှ လစ်လပ်ရာထူး (၄၇၇) နေရာအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ / Posted on April 26, 2023

ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်း (၂၀)ခုမှ လစ်လပ်ရာထူး (၄၇၇) နေရာအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း