ကြေငြာချက်များ - ၁၈၀၅ ခု

ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အထက်မြန်မာပြည်)အရာထမ်းလောင်းအခြေခံ ( အထူး ) သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၇)သင်တန်းဝင်ညွှန်ကြားလွှာ

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ / Posted on July 03, 2019

ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အထက်မြန်မာပြည်)အရာထမ်းလောင်းအခြေခံ ( အထူး ) သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၇)သင်တန်းဝင်ညွှန်ကြားလွှာ

ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အောက်မြန်မာပြည်)အရာထမ်းလောင်းအခြေခံ(အထူး)သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁၀) သင်တန်းဝင်ညွှန်ကြားလွှာ

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ / Posted on July 03, 2019

ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အောက်မြန်မာပြည်)အရာထမ်းလောင်းအခြေခံ(အထူး)သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁၀) သင်တန်းဝင်ညွှန်ကြားလွှာ

ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အောက်မြန်မာပြည်)အရာထမ်းလောင်းအခြေခံ(အထူး)သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁၀)နှင့်ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အထက်မြန်မာပြည်)အရာထမ်းလောင်းအခြေခံ(အထူး)သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၇) တက်ရောက်ရန်ကိစ္စ

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ / Posted on July 03, 2019

ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အောက်မြန်မာပြည်)အရာထမ်းလောင်းအခြေခံ(အထူး)သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁၀)နှင့်ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အထက်မြန်မာပြည်)အရာထမ်းလောင်းအခြေခံ(အထူး)သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၇) တက်ရောက်ရန်ကိစ္စ

ပြည်ထောင်စုရာထူး၀န်အဖွဲ့က ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၂/၂၀၁၉ဖြင့် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစား၀န်ကြီးဌာနအောက်ရှိကုသရေးဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော လက်ထောက်ဆရာဝန် ရာထူး (၉၆၇)နေရာအတွက် ရွေးချယ်ခံရသူများစာရင်းကြေညာခြင်း

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ / Posted on July 03, 2019

ပြည်ထောင်စုရာထူး၀န်အဖွဲ့က ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၂/၂၀၁၉ဖြင့် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစား၀န်ကြီးဌာနအောက်ရှိကုသရေးဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော လက်ထောက်ဆရာဝန် ရာထူး (၉၆၇)နေရာအတွက် ရွေးချယ်ခံရသူများစာရင်းကြေညာခြင်း

တင်ဒါအောင်မြင့်သည့်ကုမ္ပဏီများ အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ / Posted on July 02, 2019

တင်ဒါအောင်မြင့်သည့်ကုမ္ပဏီများ အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း

မူးယစ်ဆေးဝါးတားဆီးနှိမ်နင်းရေးရဲတပ်ဖွဲ့မှ Moblie X-ray (VACIS M 6500) ရိုက်စက် ယာဉ်ဖြင့် စစ်ဆေးရာ၌ ယာဉ်မောင်းနှင့် ယာဉ်ပေါ်တွင် ပါလာသူများအားတစ်ဦးချင်းစီတွင် ကျရောက် နိုင်သောဓာတ်ရောင်ခြည်ပမာဏများနှင့် ပတ်သက်၍ အန္တရာယ်မရှိကြောင်း အသိပေးဖော်ပြခြင်း

ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on June 28, 2019

မူးယစ်ဆေးဝါးတားဆီးနှိမ်နင်းရေးရဲတပ်ဖွဲ့မှ Moblie X-ray (VACIS M6500) ရိုက်စက်ယာဉ်ဖြင့် စစ်ဆေးရာ၌ ယာဉ်မောင်းနှင့် ယာဉ်ပေါ်တွင် ပါလာသူများအား တစ်ဦးချင်းစီတွင် ကျရောက် နိုင်သော...