လုံခြုံရေး

ဝန်ဆောင်မှု (အော့ဖ်လိုင်း) - ၈ ခု ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်

ရဲတပ်သားသစ်တစ်ယောက် ဖြစ်ရန် လိုအပ်ချက်များ

ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန / October 05, 2021

Rating

အမျိုးသား ဒုရဲအုပ်လောင်း (ပြင်ပ)

ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန / October 05, 2021

Rating

အမျိုးသားဒုရဲအုပ်လောင်း (တပ်တွင်း)

ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန / October 05, 2021

Rating

ရဲတပ်ဖွဲ့သို့ဝင်ရန် လိုအပ်ချက်များ ၊ အမျိုးသမီးဒုရဲအုပ်လောင်း (တပ်တွင်း)

ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန / October 05, 2021

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်၊ တပ်ရင်း၊ တပ်ဖွဲ့နှင့် ကျောင်းများမှ အောက်ပါသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော အမျိုးသမီး(တပ်ဖွဲ့ဝင်/စာရေးဝန်ထမ်း) ဒုရဲအုပ်လောင်းလျှောက်ထားနိုင်သည်

Rating
ဝန်ဆောင်မှု (အွန်လိုင်း) - ၁ ခု ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်

အဂတိလိုက်စားမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ Online မှ တိုင်ကြားခြင်း

အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင် / June 23, 2022

Rating