၄၇၆ ကြေညာချက်များ

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ဗဟိုပစ္စည်းထိန်းဌာနမှ (၂၀၁၉-၂၀၂၀)ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်ရန်ပုံငွေဖြင့် ရုံးသုံးစက်ပစ္စည်း(၆)မျိုး ဝယ်ယူခြင်းအတွက် တင်ဒါအောင်မြင်ခဲ့သည့် ကုမ္ပဏီများ၏ အမည်စာရင်း

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ / Posted on February 21, 2020

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ဗဟိုပစ္စည်းထိန်းဌာနမှ (၂၀၁၉-၂၀၂၀)ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်ရန်ပုံငွေဖြင့် ရုံးသုံးစက်ပစ္စည်း(၆)မျိုး ဝယ်ယူခြင်းအတွက် တင်ဒါအောင်မြင်ခဲ့သည့် ကုမ္ပဏီများ၏ အမည်စာရင်း

တင်ဒါအောင်မြင်ကြောင်းကြေညာခြင်း

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on February 19, 2020

တင်ဒါအောင်မြင်ကြောင်းကြေညာခြင်း

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on February 19, 2020