ကြေငြာချက်များ - ၁၃၆၁ ခု

Online e-recruitment system စမ်းသပ်အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ / Posted on September 18, 2021

Online e-recruitment system စမ်းသပ်အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ

ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိအဆင့် စတင်ခန့်ရာထူးများအတွက် Mobile Application အသုံးပြု၍ လျှောက်ထားသူများအသုံးပြုရန်လမ်းညွှန်

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ / Posted on September 18, 2021

ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိအဆင့် စတင်ခန့်ရာထူးများအတွက် Mobile Application အသုံးပြု၍ လျှောက်ထားသူများအသုံးပြုရန်လမ်းညွှန်

ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိအဆင့် စတင်ခန့်ရာထူးများအတွက် Online မှ လျှောက်ထားနိုင်ရန် E-Recruitment System User Guide

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ / Posted on September 18, 2021

ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိအဆင့် စတင်ခန့်ရာထူးများအတွက် Online မှ လျှောက်ထားနိုင်ရန် E-Recruitment System User Guide

ရာထူးတိုးမြှင့်ရေးဆိုင်ရာအဆိုပြုတင်ပြလာမှုများအပေါ်စိစစ်သဘောတူညီချက် ပြန်ကြားဆောင်ရွက်ခြင်း(၂၆/၂၀၂၁)

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ / Posted on September 16, 2021

ရာထူးတိုးမြှင့်ရေးဆိုင်ရာအဆိုပြုတင်ပြလာမှုများအပေါ်စိစစ်သဘောတူညီချက် ပြန်ကြားဆောင်ရွက်ခြင်း(၂၆/၂၀၂၁)

ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ (၂/၂၀၂၀)နှင့် ကြော်ငြာစာအမှတ်(၅/၂၀၂၁) တို့အတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲများတစ်ချိန်တည်း တစ်ပြိုင်တည်း ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာခြင်း

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ / Posted on September 15, 2021

ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ (၂/၂၀၂၀)နှင့် ကြော်ငြာစာအမှတ်(၅/၂၀၂၁) တို့အတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲများတစ်ချိန်တည်း တစ်ပြိုင်တည်း ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာခြင်း

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၆/၂၀၂၁၊ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ဦးစီးဌာန(၂)ခု တို့တွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော (၁၂၀၉)နေရာအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ / Posted on September 13, 2021

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၆/၂၀၂၁၊ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ဦးစီးဌာန(၂)ခု တို့တွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော (၁၂၀၉)နေရာအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ တင်ဒါအောင်မြင်သည့်ကုမ္ပဏီစာရင်း ကြော်ငြာခြင်း

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ / Posted on September 10, 2021

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ တင်ဒါအောင်မြင်သည့်ကုမ္ပဏီစာရင်း ကြော်ငြာခြင်း

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ‌ဈေးများဌာန မှ အရပ်ရပ်အခွင့်အရေးလိုင်စင်(၄၆)ခုအား ဈေးပြိုင်စနစ်ဖြင့် (တတိယအကြိမ်)လေလံတင်ရောင်းချသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာခြင်း

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ / Posted on September 10, 2021

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ‌ဈေးများဌာန မှ အရပ်ရပ်အခွင့်အရေးလိုင်စင်(၄၆)ခုအား ဈေးပြိုင်စနစ်ဖြင့် (တတိယအကြိမ်)လေလံတင်ရောင်းချသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာခြင်း

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ‌ဈေးများဌာန မှ လေလံလျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း ကြော်ငြာခြင်း

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ / Posted on September 10, 2021

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ‌ဈေးများဌာန မှ လေလံလျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း ကြော်ငြာခြင်း