Labour & Employment

Document - 68 items


၂၀၂၀-၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ လုပ်သားအင်အား ခန့်မှန့်စာရင်းအင်းများ အစီရင်ခံစာ

Publisher: အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန၊ အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန
Publication Date:March 08, 2023
Page:70
Language:မြန်မာ

၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ အလုပ်သမားရေးရာအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးဥပဒေ

Publisher: Ministry
Publication Date:
Page:50
Language:English, Myanmar

၁၉၃၄ ခုနှစ်၊ ဆိပ်ကမ်းအလုပ်သမားများအက်ဥပဒေ

Publisher: Ministry
Publication Date:
Page:4
Language:English

၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဆိုင်များနှင့်အလုပ်ဌာနများဥပဒေ

Publisher: Ministry of labour
Publication Date:January 25, 2016
Page:11
Language:Myanmar

၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ အခကြေးငွေပေးချေရေးဥပဒေ

Publisher: Ministry of labour
Publication Date:January 25, 2016
Page:10
Language:Myanmar
HOT NEWS
January 4,