အစိုးရဌာနလမ်းညွှန်

ရလဒ် ၂၇၉ ခုရှိပါသည်

ဌာနအမည် : မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၂-၄၀၇၅၈၀၈

အီးမေးလ်လိပ်စာ : mandalay@pds.hluttaw.mm

လိပ်စာ : (၉)လမ်း၊ ၇၀*၇၃ လမ်းကြား၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေး။

ဌာနအမည် : မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံး

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၅၇-၂၇၄၉၂

အီးမေးလ်လိပ်စာ : mon@pds.hluttaw.mm

လိပ်စာ : အထက်လမ်းမကြီး၊ သံလွင်ဥယျာဉ်ပတ်လမ်း၊ ဘိုကုန်းရပ်ကွက်၊ မော်လမြိုင်မြို့။

ဌာနအမည် : ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံး

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၄၃-၂၀၂၂၉၅၅

အီးမေးလ်လိပ်စာ : rakhine@pds.hluttaw.mm

လိပ်စာ : ရေချမ်းပြင်ဆင်းလမ်း၊ အောင်မင်္ဂလာမြောက်ရပ်ကွက်၊ စစ်တွေမြို့။

ဌာနအမည် : ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၁-၈၂၁၁၃၂၇

အီးမေးလ်လိပ်စာ : yangon@pds.hluttaw.mm

လိပ်စာ : အလုံလမ်းနှင့် ပြည်လမ်းထောင့်၊ ဒဂုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။

ဌာနအမည် : ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံး

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၈၁-၂၀၂၂၂၆/၀၈၁-၂၀၂၂၂၇

အီးမေးလ်လိပ်စာ : shan@pds.hluttaw.mm

လိပ်စာ : အိမ်တော်လမ်း၊ သစ်တောရပ်ကွက်၊ တောင်ကြီးမြို့။

ဌာနအမည် : ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံး

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၄၂-၂၃၉၈၁

အီးမေးလ်လိပ်စာ : ayeyarwaddy@pds.hluttaw.mm

လိပ်စာ : ပုသိမ်တက္ကသိုလ်ကြေးရုပ်အဝိုင်းအနီး၊ ပုသိမ်-ရန်ကုန်လမ်းမကြီး၊ အမှတ်(၁၅)ရပ်ကွက်၊ ပုသိမ်မြို့။

ဌာနအမည် : ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၆၇- ၃၄၃၀၃၄၆

အီးမေးလ်လိပ်စာ : scunion@mptmail.net.mm

လိပ်စာ : ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်၊ ရုံးအမှတ် (၅၄)၊ ပြည်ကြီးမဏ္ဍိုင်လမ်း၊ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်။

ဌာနအမည် : ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၇၄-၂၅၂၂၃၈၂

အီးမေးလ်လိပ်စာ : kachin.hc@mptmail.net.mm

လိပ်စာ : ကချင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်၊ ဧရာရပ်ကွက်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့၊ ကချင်ပြည်နယ်။

ဌာနအမည် : ကယားပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၈၃-၂၂၂၄၁၇၁

အီးမေးလ်လိပ်စာ : kayah.hc@mptmail.net.mm

လိပ်စာ : ကယားပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်၊ မင်းစုရပ်ကွက်၊ သမိန်ထောလမ်းနှင့် လွိုင်ကော်- ရှားတောလမ်းထောင့်၊ လွိုင်ကော်မြို့၊ ကယားပြည်နယ်။

ဌာနအမည် : ကရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၅၈- ၂၁၀၀၄

အီးမေးလ်လိပ်စာ : kayin.hc@mptmail.net.mm

လိပ်စာ : ကရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်၊ အမှတ်-၄ ရပ်ကွက်၊ ခရေလမ်းနှင့် သုဓနုလမ်းထောင့်၊ ဘားအံ့မြို့၊ ကရင်ပြည်နယ်။

ဌာနအမည် : ချင်းပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၇၀-၂၁၀၇၉

အီးမေးလ်လိပ်စာ : chin.hc@mptmail.net.mm

လိပ်စာ : ချင်းပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်၊ စျေးသစ်ရပ်ကွက်၊ ဟားခါးခရိုင်၊ ဟားခါးမြို့၊ ချင်းပြည်နယ်။

ဌာနအမည် : စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၇၁-၂၄၃၂၅

အီးမေးလ်လိပ်စာ : sagaing.hc@mptmail.net.mm

လိပ်စာ : စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်၊ နန္ဒဝန်ရပ်ကွက်၊ တမာပင်ကွင်း၊ မုံရွာမြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး။

ဌာနအမည် : တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၅၉-၂၀၂၃၄၉၉

အီးမေးလ်လိပ်စာ : tanintharyi.hc@mptmail.net.mm

လိပ်စာ : တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်၊ ရေးလမ်း၊ ဆန်းချီရပ်၊ ထားဝယ်မြို့၊ တနင်္ဿာရီတိုင်းဒေသကြီး။

ဌာနအမည် : ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၅၂-၂၂၀၀၄၈၀

အီးမေးလ်လိပ်စာ : bago.hc@mptmail.net.mm

လိပ်စာ : ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်းမကြီးဘေး၊ ရုံးကြီးရပ်ကွက်၊ ပဲခူးမြို့၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး။

ဌာနအမည် : မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၆၃-၂၀၂၈၄၇၂

အီးမေးလ်လိပ်စာ : magway.hc@mptmail.net.mm

လိပ်စာ : မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်၊ ဆားရွှေကင်းရပ် ၊ ရုံးလမ်း ၊ မကွေးမြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး။