ယာဉ် အမျိုးအစား ပြောင်းလဲ ပြေးဆွဲခွင့်။

ယာဉ် အမျိုးအစား ပြောင်းလဲ ပြေးဆွဲခွင့်။


ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ / October 12, 2021

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနသို့လျှောက်ထားရန်
  • ပြောင်းလဲပြေးဆွဲမည့် ယာဉ်အမျိုးအစားနှင့်အရေအတွက်
  • ပြောင်းလဲပြေးဆွဲမည့် ယာဉ်အမှတ် / အမည်

Website လိပ်စာ

https://yangon.gov.mm/

မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

ဝန်ဆောင်မှု (အွန်လိုင်း) - ၁၁ ခု ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်